ค้นหาสินค้าที่ต้องการ  

ค้นหาสินค้าที่ต้องการ

ค้นหา

กำลังค้นหา...

บฝ.สมรรถนะฯ หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.6 (อจท.)

รหัสสินค้า : 237-365-0044

ISBN : 8858649129963

ชื่อผู้เขียน : ผจงวาด พูลแก้ว / วรวรรณ คงมานุสรณ์

สำนักพิมพ์ : อักษรเจริญทัศน์

น้ำหนัก (กรัม) : 260

60.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
คัดจีนพาเพลิน ชุด ตัวเลข

รหัสสินค้า : 210-227-0700

ISBN : 8858720702481

ชื่อผู้เขียน : ฝ่ายวิชการสำนักพิมพ์ทฤษฎี

สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี

น้ำหนัก (กรัม) : 125

50.00 45.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
แบบวัดและบันทึกผล การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ลส 51 (อจท.) ปป.60

รหัสสินค้า : 237-355-0109

ISBN : 8858649143334

ชื่อผู้เขียน : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

สำนักพิมพ์ : อักษรเจริญทัศน์

น้ำหนัก (กรัม) : 150

40.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
มมฐ.คณิตศาสตร์ ป.2 ล.2 ลส51 (อจท.) ปป.60

รหัสสินค้า : 237-350-0168

ISBN : 8858649140265

ชื่อผู้เขียน : ดร.อีีิค ลาน ชุน หมิง / แดนเนียล วิลเลียม โคล

สำนักพิมพ์ : อักษรเจริญทัศน์

น้ำหนัก (กรัม) : 520

115.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
แบบวัดและบันทึกผล สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 ปป.60

รหัสสินค้า : 236-307-1016

ISBN : 8858649137135

ชื่อผู้เขียน : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

สำนักพิมพ์ : อักษรเจริญทัศน์

น้ำหนัก (กรัม) : 160

45.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
Access Students book ม.1 ลส51 (อจท.)

รหัสสินค้า : 237-345-0030

ISBN : 9786162034466

ชื่อผู้เขียน : Virginia Evans / jenny Dooley

สำนักพิมพ์ : อักษรเจริญทัศน์

น้ำหนัก (กรัม) : 320

125.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
บฝ.พระพุทธศาสนา ป.2 ลส51 (พว.)

รหัสสินค้า : 237-342-0367

ISBN : 8854515468532

ชื่อผู้เขียน : -

สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

น้ำหนัก (กรัม) : 150

35.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
คิดแบบยิว ทำแบบญี่ปุ่น Book2 : บริหารเงินสไตล์นายธนาคารยิว

รหัสสินค้า : 220-263-4422

ISBN : 9786162873027

ชื่อผู้เขียน : ฮอนดะ เคน

สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น

น้ำหนัก (กรัม) : 260

230.00 207.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
บร.อาเซียนศึกษา ป.5 ลส51 (อจท.)

รหัสสินค้า : 237-352-0017

ISBN : 9786162033766

ชื่อผู้เขียน : สมเกียรติ และคณะ

สำนักพิมพ์ : อักษรเจริญทัศน์

น้ำหนัก (กรัม) : 160

52.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
GAT เชื่อมโยง อ่าน เขียน คิด แก้ปัญหา

รหัสสินค้า : 236-305-1078

ISBN : 9786162367533

ชื่อผู้เขียน : นกหวีด / ศรคม / สิงห์ทอง

สำนักพิมพ์ : ThinkBeyond

น้ำหนัก (กรัม) : 365

165.00 148.50 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
บร.วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4 ลส51 (พว.)

รหัสสินค้า : 237-341-0076

ISBN : 9786160527106

ชื่อผู้เขียน : นฤภร รุจิเรข ผศ.

สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

น้ำหนัก (กรัม) : 200

55.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
แบบวัดและบันทึกผล พระพุทธศาสนา ม.2

รหัสสินค้า : 236-307-1189

ISBN : 8858649111722

ชื่อผู้เขียน : สุรภา กรุดอินทร์

สำนักพิมพ์ : อักษรเจริญทัศน์

น้ำหนัก (กรัม) : 200

45.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
กิจกรรมครบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.3 ลส51 (พว.)

รหัสสินค้า : 237-341-0452

ISBN : 8854515228013

ชื่อผู้เขียน : อัชชา แสงอัสนีย์ อ./และคณะ

สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

น้ำหนัก (กรัม) : 260

98.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
บร.เพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ม.1-3 ล.2 ลส51 (อจท.)

รหัสสินค้า : 237-357-0030

ISBN : 9786162036668

ชื่อผู้เขียน : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

สำนักพิมพ์ : อักษรเจริญทัศน์

น้ำหนัก (กรัม) : 290

78.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
หนังสือลอยน้ำ : ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ใครๆก็กระโดด

รหัสสินค้า : 228-281-1959

ISBN : 9786161818692

ชื่อผู้เขียน : พี่แตงโม

สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์

น้ำหนัก (กรัม) : 120

175.00 157.50 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
บร.เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 5-6 ม.3 ลส51 (พว.)

รหัสสินค้า : 237-360-0122

ISBN : 0528615

ชื่อผู้เขียน : -

สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

น้ำหนัก (กรัม) : 240

76.00 บาท

สินค้าหมด
บร.คณิตศาสตร์ ม.6 ลส51 (พว.) ปป.60

รหัสสินค้า : 237-366-0081

ISBN : 0544554

ชื่อผู้เขียน : วัฒนา นิธิศดิลก และคณะ

สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

น้ำหนัก (กรัม) : 220

70.00 บาท

สินค้าหมด
บร.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 ลส51 (พว.) ปป.60

รหัสสินค้า : 237-342-0067

ISBN : 9786160539772

ชื่อผู้เขียน : กวี วรกวิน และคณะ

สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

น้ำหนัก (กรัม) : 180

66.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
คำศัพท์ ไทย - จีน - อังกฤษ

รหัสสินค้า : 210-225-0564

ISBN : 9786163881281

ชื่อผู้เขียน : พิภู บุษบก / นาถธิดา สุถิรนาถ

สำนักพิมพ์ : แสงดาว

น้ำหนัก (กรัม) : 290

240.00 216.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า
กิจกรรมครบตามตัวชี้วัด สุขศึกษา ม.2 ลส51 (พว.)

รหัสสินค้า : 237-344-0156

ISBN : 8854515678108

ชื่อผู้เขียน : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

น้ำหนัก (กรัม) : 290

108.00 บาท

เพิ่มลงตะกร้า