บริจาคหนังสือเข้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต


บริจาคครั้งที่ : 1
มูลค่า : 20350
ยอดเงินรวมทั้งหมด : 20350

27 ธันวาคม 2560 คุณพีรพิชญ์ อ่องเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เส้งโห ภูเก็ต จำกัด ได้มอบหนังสือเข้าห้องสมุดสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต โดยมี คุณนิตยา แสงศรี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ

โปรโมชั่น

เพิ่มเติม

โปรโมชั่นมาสเตอร์อาร์ต ดินสอสี รุ่น มาสเตอร์ซีรี่ย์ 24 สีขึ้นไป 

ซื้อมาสเตอร์อาร์ต ดินสอสี รุ่น มาสเตอร์ซีรี่ย์ 24 สีขึ้นไป

แถมฟรี สมุดวาดเขียน มาสเตอร์ซีรี่ย์ 1 เล่ม

อ่านต่อเพิ่มเติม