โครงการสานฝันเพื่อวันของน้อง

รวมยอดบริจาค 116,459 บาท

โครงการทำธุรกิจให้อยู่รอดด้วยธรรม

บริจาคครั้งที่ 7 รวมจำนวน 10,675 บาท

 
 
 
 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ร้านหนังสือเส้งโหร่วมสนับสนุนหนังสือธรรมะ มูลค่า 10,675 บาท กับโครงการ "ทำ"ธุรกิจให้อยู่รอด ด้วย "ธรรม" บรรยายธรรมพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ณ โรงแรม เพิร์ล ภูเก็ต

อ่านต่อ

โครงการบริจาคหนังสือ ร้านหนังสือเส้งโห ร่วมกับ บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด และบริษัท ธิงค์บียอนด์

บริจาคครั้งที่ 1 รวมจำนวน 8,726 บาท

 
 
 
 

คุณพีรพิชญ์ อ่องเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เส้งโห ภูเก็ต จำกัด ได้ร่วมมอบหนังสือบริจาคให้กับโรงเรียนท่าฉัตรไชย ณ ร้านหนังสือเส้งโห สาขาภูเก็ต โครงการบริจาคหนังสือ ร้านหนังสือเส้งโห ร่วมกับบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด และบริษัท ธิงค์บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด บริจาคหนังสือจำนวนทั้งหมด 141 โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต และพังงา มูลค่ารวม 3,640,616 บาท ทางร้านหนังสือเส้งโหหวังว่าโครงการบริจาคหนังสือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและนักเรียน ได้มีหนังสือในห้องสมุดสำหรับใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อสร้างพื้นฐานการรักการอ่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ที่จะมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน

อ่านต่อ

บริจาคของขวัญวันเด็ก ปี 2562

บริจาคครั้งที่ 1 รวมจำนวน 2,200 บาท

 
 
 
 

คุณพีรพิชญ์ อ่องเจริญ ร่วมบริจาคของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ให้กับหัวหน้าชุมชนสุทัศน์ ซอย 2 จังหวัดภูเก็ต เพื่อแจกให้เด็กๆ ในชุมชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 มูลค่า 2,200 บาท

อ่านต่อ

บริจาคห้องสมุดสำหรับชาวตลาดสี่กอ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

บริจาคครั้งที่ 1 รวมจำนวน 19,218 บาท

 
 
 
 

ร้านหนังสือเส้งโห ได้มอบหนังสือเข้าห้องสมุดสำหรับชาวตลาดสี่กอ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มูลค่า 19,218 บาท

อ่านต่อ

บริจาคหนังสือให้โรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

บริจาคครั้งที่ 1 รวมจำนวน 15,601 บาท

 
 
 
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ร้านหนังสือเส้งโห สาขานครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคหนังสือให้โรงเรียนราษฎร์บำรุง

อ่านต่อ

บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดสำหรับชาวตลาดสี่กอ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

บริจาคครั้งที่ 1 รวมจำนวน 19,218 บาท

 
 
 
 

ร้านหนังสือเส้งโห ได้มอบหนังสือเข้าห้องสมุดสำหรับชาวตลาดสี่กอ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มูลค่า 19,218 บาท

อ่านต่อ

บริจาคหนังสือเข้าเรือนจำ จังหวัดภูเก็ต

บริจาคครั้งที่ 1 รวมจำนวน 20,471 บาท

 
 
 
 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 คุณพีรพิชญ์ อ่องเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เส้งโห ภูเก็ต จำกัด

อ่านต่อ

บริจาคหนังสือเข้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

บริจาคครั้งที่ 1 รวมจำนวน 20,350 บาท

 
 
 
 

27 ธันวาคม 2560 คุณพีรพิชญ์ อ่องเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เส้งโห ภูเก็ต จำกัด

อ่านต่อ

โปรโมชั่น

เพิ่มเติม