10 หนังสือเตรียมสอบ GAT ดีๆ ที่อยากบอกต่อ

75   0   0

                    1.  จับตาย! วายร้าย GAT & ADMISSION : VOCAB  ราคา 165 บาท

                    2.  จับตาย! วายร้าย GAT & ADMISSION : GRAMMAR  ราคา 199 บาท

                    3.  จับตาย! วายร้าย GAT ENGLISH (GENERAL APTITUDE TEST) ราคา 195 บาท

                    4.  GAT เชื่อมโยง อ่าน เขียน คิด แก้ปัญหา ราคา 165 บาท

                    5.  พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT ภาษาไทย ราคา 185 บาท

                    6.  แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ (ปรับปรุงใหม่ 5 ตัวเลือก) ราคา 195 บาท

                    7.  เติมเต็ม GAT เชื่อมโยง ราคา 220 บาท

                    8.  GAT เชื่อมโยงนอกกรอบ ราคา 249 บาท

                    9.  ครบเครื่อง GAT- เชื่อมโยง For Entrance 4.0 ราคา 240 บาท

                    10. GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง ราคา 220 บาท