10 อันดับคู่มือสำหรับเด็ก ม.ปลาย

91   0   0

                    1. Biology  ราคา 590 บาท  

                    2. สรุปเคมี มัธยมปลาย Ultra Chemistry  ราคา 250 บาท   

                    3. Physics Ranger ฟิสิกส์ ม.ปลาย ง่ายเว่อร์ๆ  ราคา 229 บาท

                    4. SYNTAX สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์  ราคา 180 บาท 

                    5. Social Studies สรุปสังคมมัธยมปลาย เตรียมสอบในห้องเรียนและเตรียมสอบ O-NET  ราคา 200 บาท

                    6. สรุปเข้ม Vocab พร้อมแนวข้อสอบ  ราคา 149 บาท  

                    7. ตะลุยโจทย์ Basic GRAMMAR  ราคา 179 บาท  

                    8. ชีววิทยา สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (BIOLOGY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS)  ราคา 190 บาท  

                    9. สรุปสังคม ม.ปลาย  ราคา 240 บาท 

                    10.Thai Ranger ภาษาไทย ม.ปลาย  ง่ายเว่อร์ๆ  ราคา 179 บาท